جمعيّة أولاد الزهراء هي جمعية تكونت من مجموعة مالشباب أولاد الزهراء و مارسوا الرياضة في مختلف النّوادي الرّياضيّة والثّقافيّة فالزهراء. جاء النهار اللي الوليدات الصّغار هاذوكم قراو و كبروا و خدموا و قرّروا بش يحطوا اليد في اليد ويعاودوا يبنيو و يصلّحوا لي فات و يكتبوا قصّة جديدة لِسان جرمان . صفحة يتلهاو فيها بكلّ ما يخصّ الزهراء مالبيئة للرّياضة للثّقافة. صفحة جديدة يحاولوا يرسّخوا بيها في اذهان الشباب والمتساكنين متع الزهراء أهمّية الرّياضة والحفاظ على محيط نظيف. اوّل صفحة بش يكتبوها نهارالأحد 6 نوفمبر في تيران البسكات. نهار الاحد إنشاء الله بش تشوفوا شنوّة عملت المجموعة هاذي لصالح الباسكات من مجهودها الخاص و من مواردها الخاصّة و بش تشوفوا برشة مفاجئات فالبرمجة متع عشيّة الاحد، و منهم مباراة كرة سلّة لوجوه تحبوهم و توحشتوهم برشة. متفلتوش الفرصة، بش يكون اكبر حدث تشهدوا الزهراء. نوّرونا بوجودكم، الزهراء تعيش.
WLED EZ-ZAHRA est une association fondée par des jeunes d’Ez-Zahra qui ont eu la chance de pratiquer des activités sportives et culturelles dans les différents clubs de la Ville. Cette génération a grandi et vient de prendre ses responsabilités envers sa ville. C’est jeunes sont venu mettre la main dans la main pour bâtir et réparer à nouveau afin d’écrire une nouvelle histoire pour Saint-Germain. Une histoire où ils prendront soin de l’environnement, du sport et de la culture au sein de la ville. Une histoire où ils essaieront de sensibiliser, encadrer et initier les habitants et surtout les jeunes sur l’importance du sport et son impact sur l’environnement et sur le comportement du citoyen. La première page de cette histoire aura lieu Inchallah ce Dimanche 06/11/2016 aux terrains extérieurs de basket ball Ez-Zahra. Ce Dimanche inchallah vous verrez le changement radical des terrains, un changement sur le plan sportif ainsi que sur le plan sécuritaire, un changement fait par leurs propres moyens, vous verrez aussi plusieurs surprises au programme du dimanche après-midi. Un scoop à dévoiler, parmi les actions programmées, un match de basketball entre des personnes que vous aimiez trop voir jouer entre eux. Ne ratez pas l’occasion d’assister à cet événement historique. Faites nous plaisir par votre présence, Ezzahra t3ich

Article similaire